יום שלישי, 18 ביוני 2019, ט"ו סיון ה' תשע"ט
לפרסום חייגו: 02-5900070

יהדות במעלהנט

יהדות

גילוי עריות - פסגת הרוע

בכל פעם ששומעים על אב או אם שפוגעים מינית בילדיהם, ובילדים בכלל, גם אני, בדיוק כמוכם, חש אי נוחות עד שהנשמה צורחת מכאב | בכלליות רבה ולדעתי האישית, אין עבירה חריפה יותר מעבירת מין, וגילוי עריות מציג את תמצית הרוע האנושי בהתגלמותו

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

יצחק אהרון

איש קבלה וראש מרכז "חכמה"

יש דרכים שונות לבדוק מה הם עיקריה של דת, אחת מהן היא לבחון מהם הדברים האסורים בתכלית שחייב אדם להימנע בכל כוחו מלעשות אותם, גם אם הדבר יעלה לו בחייו. על כן, בזו הדרך, אני מבקש להציג בקצרה התבוננות בעיקריה של היהדות, בהסתמך על שלוש מצוות "לא תעשה" שהן בבחינת ייהרג ובל יעבור. כלומר, חל איסור מוחלט לעבור עליהן אפילו במחיר הקרבת חיים. עוד אוסיף כי מי שכבר עבר על אחד משלושת האיסורים: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, דינו חד הוא – מוות! 

אם כן, כיצד מבארת הקבלה עניין זה ומדוע מחויב דין מיתה בדת ערכית כל כך המקדשת את ערך החיים, שהרי קיימת קביעה חד משמעית כי "פיקוח נפש" דוחה על הסף את כל קיום המצוות? לכאורה, קיימת סתירה פנימית מובהקת בין קדושת החיים לחיוב דין מיתה. אולם, באם נבחן ונתבונן היטב לעומקם של דברים נגלה מסר רעיוני חשוב השופך אור בהיר על הנושא, כך שהסתירה תתברר ותיושב באופן מלא ומניח את הדעת. תורת הקבלה בדרכה מלמדת כי בכוחן של המצוות הללו לבטא יותר מכל את הקדושה האמיתית בחיי האדם, המצויה בשלושה רבדים ברורים. הראשון: קדושת היחסים שבין האדם לבוראו - האיסור על עבודה זרה. השני: הקדושה שבחיי האישות והמיניות, שאל לו לאדם לחדור למרחב אינטימי שאינו נכון לו - גילוי עריות. השלישי: הערך הנשגב של קדושת החיים והאיסור החמור על נטילת חייו של אדם - שפיכות דמים. אלו שלוש העבירות שמגדירות את עיקרי היהדות. "עבודה זרה" גורמת לקריסת הממד האלוהי, "שפיכות דמים" גורמת לקריסת הממד הסביבתי. במאמר זה נדון בקצרה באיסור החריף "גילוי עריות", הגורם לקריסת הממד האינטימי.

אונס הוא פשע נוראי. המחשבה על אונס מעוררת חלחלה, חרדה וכעס. בכל פעם ששומעים על אב או אם שפוגעים מינית בילדיהם (ובילדים בכלל) גם אני, בדיוק כמוכם, חש אי נוחות עד אשר הנשמה צורחת מכאב. בכלליות רבה ולדעתי האישית אין עבירה חריפה יותר מעבירת מין הנתפשת בזויה ומותירה קלון על מבצעיה. מדובר בחוויה טראומטית נוראית שלא תישכח לעולם ושמבליטה באופן מובהק את חוסר האונים המשווע של הקורבן למול תוקפנותו האכזרית של קרוב המשפחה. על אף שבאיסור זה נכללים יחסים אסורים עם אשת איש, את דיוננו בעניין גילוי העריות נצמצם רק לאלו שהם בבחינת איסורי עריות מחמת היותן 'שאר בשר', משום הדגשת הקיצוניות שבאיסור החמור. "איש איש אל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה". בכלליות רבה מקובל להגדיר גילוי עריות (שעונשו בכרת) כביטוי למגע מיני אסור בין קרובים מדרגה ראשונה. התפיסה ההלכתית המלמדת על קדושה בחיי המיניות, הגוררת אחריה הצבת גבולות ברורים בין מותר לאסור בדרך ליצירת אחדות אינטימית בין בני האדם. בכל החברות האנושיות חל איסור גורף על גילוי עריות, ואין חברה שבה מותרים יחסי מין בתוך המשפחה. לאורך התקופות לימדו חכמי הקבלה כי מיניות ביסודה היא ערך נשגב ומקודש. לפיכך, יש לראות בה ביטוי להשלמה רוחנית ולאחדות גופנית היוצרים אינטימיות עדינה ההופכת שניים "לאחד" שלם, כפי שנאמר: "והיו לבשר אחד". אולם, במקום שבו התשוקה המינית רואה בזולת אמצעי וכלי לסיפוק יצרים, מסתלקת לה אהבת האדם הכנה ותופסים את מקומה יחסי חטא מגונים היונקים חיותם מהרהורי עברה ותאווה בהמית. פרט לעובדה המדעית המלמדת כי הולדה בין קרובים עלולה ליצור בעיות גנטיות ומומים, דבר שעלול לפגום בשרשרת הרב דורית, חוכמת הקבלה מבארת כי גילוי עריות נוגע בראש ובראשונה בקדושת כבוד האדם, ומי שחוטא בעניין זה פוגם מהותית בנזר הבריאה. הוא פוצע את הרבדים העמוקים ביותר במבנה הנפש בפצעי מוות מדממים עד כדי אובדן כל סיכוי לטעם ולמשמעות החיים. שהרי חכמי הסוד לימדו כי מוות בהגדרתו הרחבה מתרחש בעוצמות וברמות שונות, אך מוות רוחני פנימי שנגרם כתוצאה מגילוי עריות הוא בלתי ניתן לשיעור משום הלהבה הצורבת שלעולם תבער בנשמה ותכלה כל חלקה טובה. יובן למעין כי איסורי העריות הם הצד הנגטיבי של קיום המשפחה כקבוצה אנושית רב דורית מבחינה ביולוגית ופסיכולוגית כאחת. הם מחייבים את ריסון הפעילות המינית בתא המשפחתי רק לאיש ולאישה הנשואים זה לזה, שהם יסודה של המשפחה. ללא חוקי העריות לא היה קיום למשפחה האנושית. אך מי שחוצה את הגבולות המוגדרים מחסל כל אפשרות לכינון מערכת יחסים בריאה ואינטימית בין בני המשפחה ופוגע פגיעה אנושה בנפש ובצלם האדם.  

 

מוגש בברכה, 

יצחק אהרון, 

איש קבלה וראש מרכז "חכמה" 

כותב ומרצה סודות הקבלה 

לקביעת תורים ולייעוץ 03-9220784 

www.kabalah.co.il

 

תגובות