יום שני, 01 במרץ 2021, י"ז אדר ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 02-5900070

יהדות במעלהנט

יהדות

פותח את ידיך

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך, כי פתוח תפתח את ידך" (דברים ט"ו, ז'-ח'), מהפסוק מתבאר שאחת הדרכים לבחינת ליבו ואישיותו של אדם היא הכרת הנהגותיו בתחום הנדיבות ורוחב הלב, כביטוי מובהק ליחסו לזולתו. כלומר, הגישה המשתקפת מן האמור והנכונות לעזרה הינן מבחן מעשי לאדם כולו. היכולת להוציא מהכוח אל הפועל משתקפת בבירור בכוח נדיבות הלב

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

יצחק אהרון

איש קבלה וראש מרכז "חכמה"

חכמת הקבלה מלמדת כי היחס של אדם לחברו מבטא באופן מהותי את היחס של האדם לבוראו, כמאמר ר' שמעון בן אלעזר במסכת אבות: "ואהבת לרעך כמוך, משמע, אני ה' בראתיו. אם אתה אוהבו, אני נאמן לשלם לך שכר טוב, ואם לאו, אני דיין לפרוע". מן הכתוב ניתן ללמוד כי קיימת זיקה ברורה בין אהבת האדם לאהבת ה', שכן כל אדם הוא חלק אלוה ממעל ומהווה את נזר הבריאה, ולכן חשובה מצוות "ואהבת לרעך" בעיני ה' עד מאוד. יש המפרשים את "ואהבת לרעך" באופן - כמו שאתה אוהב את עצמך. והרי זה משתבש באחד משלושה שיבושי-העתקה הרצופים זה לזה בתרגום שלוש מלים עבריות אלה. שכן לשון 'כמוך' אינו מתייחס לא אל מידתה ולא אל טיבה, ובוודאי לא אל עוצמתה של האהבה. לפיכך, אין לראות בכך חיוב המצווה את האדם לאהוב את זולתו באותו שיעור או באותו אופן שהוא אוהב את עצמו, אלא נהג בזולתך כשם שהיית נוהג עם עצמך. על אף האגו והאנוכיות צריך האדם לרצות בטובת חברו ממש כפי שהוא מבקש לעצמו ואף לעשות ככל שביכולתו להיטיב איתו. אציין כי  בראיה הוליסטית אין לראות במילוי מחסורו הגשמי והממוני של האדם כחזות הכול. אף לנפש ולרוח מקומות נכבדים ביותר בקיום מצווה זו.  

יובן למעיין בנאמר שמצוות  ואהבת לרעך כמוך היא "מצוות מטריה" המכסה על יריעה נרחבת של מצוות, הנהגות ומוסר שבין אדם לחברו. הרחבה של מצווה זו נוגעת למעשה ביחסי הגומלין שבין הנותן למקבל. אסביר, היהודי מתפלל בתחינה לבוראו שיפתח לו שערי פרנסה, הצלחה ורווח, ומכוון בנשיאת כפיים פתוחות: "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון". לאמיתו של דבר, פסוק זה מוכר לרבים בהקשרו המובהק לעניין הפרנסה והשפע, אך בראיה רחבה יותר נגלה בו מסר חינוכי שיש בו גם מסר סגולי להצלחה. פרשנים לימדו שסוד הברכה העליונה מגיע מקיומו המפורש של הפסוק מצד האדם לזולתו. על מנת להיות ראוי לקבל, צריך לבנות "כלי לקבלת השפע". ניתן לראות שמה שנקטה התורה בלשון מחנכת "פתוח תפתח" - סוללת דרך דו-סטרית שבין הנותן למקבל. רוצה לומר שכוונת התורה היא שכאשר "פתוח" לזולת, ממילא "תפתח" גם לעצמך, שהרי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך היא זו שמפעילה את מידת החסד ומרחיקה את מידת הדין. קודם לתת ואחר כך לקבל, כך שפתיחת הידיים מצדך לאחרים צריכה להתרחש בכל עת, שהרי עם ידיים קפוצות אי אפשר לתת, ובוודאי שלא ניתן לקבל כך "שפותח את ידיך" מישיר מבט אליך  ותובע: תיתן - תקבל, לא תיתן - לא תקבל. פשוט, הגיוני ומתחשב. ואם בידיים עסקינן, חשוב שנדע שבקבלה הן מצטיירות ככלי לקבלת השפע העושה את דרכו מתחום המשפיע לרשות המקבל. אותו קשר מתהווה דווקא מהפרדת הידיים זו מזו כמתואר בעשר הספירות בקבלה: יד ימין מסמלת חסד והשפעה, ויד שמאל מסמלת את הדין והצמצום, ושתיהן יחד מבטאות שני כוחות בראשיתיים, קוטביים ובלתי נפרדים בבריאה – השפעה וקבלה. שפע יכול להתהוות רק מחיכוכם של שני אלו והוא יכול להיות מופק רק כאשר הנותן (מילוי) פוגש במקבל (חיסרון), אזי נוצר תענוג. כך שדווקא החילוק המהותי והמובהק שבין החסדים לגבורות ובין המשפיע למקבל, הוא שמייצר בריאה חדשה.

התורה אינה מסתפקת בדרישה מחייבת להושטת יד מסייעת. היא אף "מנדנדת" לאדם בהדגשות חוזרות על חובתו לפתוח את חדרי ליבו, מהם תנשב הרוח לפתיחת היד הקפוצה. למעשה, האדם כיצור אנוכי, בעל רצון לקבל לעצמו בלבד, נמנע מלהשקיע מחשבה באפיק הנגדי, כזה המחייב התייחסות אלטרואיסטית לחברו. היד הקפוצה הינה תכונה אנושית ידועה, ומצוות רבות שבין האדם לחברו מנסות לעשות מהפך ולשנות את דרכי הלב מן היסוד. לצייר בו קווים של רגישות, חמלה ומודעות שכל אלה אינם עוברים בירושה אלא נרכשים בחינוך, בתרגול מעשי ובנתינה בפועל. דרכם של בני אנוש לחיות יחד, ומבנה חברתי-תרבותי זה, שבו בני אדם זקוקים איש לרעהו, נוצר כדי לתת לכל אדם את ההזדמנות לבנות אישיות מרשימה ונדיבה, הפתוחה לקבלת האחר ובעלת הארת פנים. עיצוב זה הופקד בידי מצוות העל "ואהבת לרעך" ושלוחתה "פותח את ידיך", אשר מלמדות שהנתינה היא הפעולה המעצבת, האוהבת, החינוכית והנאצלת ביותר. כל נתינה ונתינה מאירה חיים של מישהו אחר ומשבצת אבנים טובות של חסדים ואושר על לוח ליבו של האדם. 

יצחק אהרון, 

איש קבלה וראש מרכז "חכמה" 

כותב ומרצה סודות הקבלה 

לקביעת תורים ולייעוץ 03-9220784 

www.kabalah.co.il

    

 

תגובות