יום שישי, 15 בינואר 2021, ב' שבט ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 02-5900070

יהדות במעלהנט

יהדות

העדפת מתנות לאביונים - על פסלי ליצני פורים

הרב מרדכי נגארי

פורסם בתאריך:


בכל שנה ושנה בערב יום הפורים, ליבי כואב על מחזה הפסלים הניצבים בכיכרות בכניסה לעיר והמכריזים על שמחת הפורים הקרבה ובאה, ואולי על עדלאידע המתוכננת בדרך.

אנו קוראים במגילה על מרדכי היהודי, אשר לא יכרע ולא ישתחווה להמן הרשע -  כיוון שעשה עצמו לאלוה, וזה איסור "עבודה זרה", ובוודאי שיש לשלול יצירות של דמויות אדם.

פורים, עיקר עניינו - ניצחון הרוח היהודית ודת יהודית על דתי פרס ומדי, ובעיקר על זרע עמלק שהוא שורש הכפירה בעולם. בוודאי שאין לפאר דמויות בצורת פסלים הלקוחות מתרבות המערב. 

שיא השמחה אינו מתבטא בשכרות ביין, אלא כלשון הרמב"ם: לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים - שזו שמחה גדולה ומפוארה (הלכות מגילה ס"ב). 

המצווה המרכזית בפורים הינה להרבות אהבה בין הבריות, לקרב בין אדם לשכנו, קרובו, מעביד עובד, ובתוך המשפחה. 

הבה נקדיש את כספנו ואת כסף הקופה הציבורית לחיזוק המשפחות החלשות והחד-הוריות, לשמח ילדים וילדות במשלוח המנות ובמתנות לאביונים.

 

פורים שמח לגאולה שלימה

כגאולת מרדכי ואסתר בשושן הבירה

תגובות