יום שישי, 05 במרץ 2021, כ"א אדר ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 02-5900070

יהדות במעלהנט

יהדות

 תשמור על העולם ילד - יהדות במעלהנט

תשמור על העולם ילד

בראשית נבראו השמים נקיים, המים זכים והארץ הייתה פעמיים כי טוב. עד שבא האדם והפר בלב גס את המאזן העדין, הדק והשברירי שבטבע. האדנות השלטונית מצד האדם על הטבע מובאת לידי ביטוי כבר בראשית המקרא, בציווי "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ" (בראשית א', כ"ח). בתורה אנו אף מוצאים פסוקים שונים הקשורים למעמדו של האדם ותפקידו בבריאה. מפסוקים אלו ומדרשות חז"ל ניתן למעשה להבין את מידת הכוח שניתנה בידיו, ככתוב: "ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ" (בראשית א', כ"ו). "ויקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב', ט"ז)

אלא לראותם בלבד - יהדות במעלהנט

אלא לראותם בלבד

חג החנוכה איננו חג מהתורה, הוא נקבע על ידי חכמי ישראל. המקורות הראשוניים לחג החנוכה מצויים בספר החשמונאים, בספר דניאל ומקורות נוספים נמצאים אף בתלמוד. הסיבות בגינן חוגגים את חג החנוכה הן שתיים: הראשונה היא ניצחון החשמונאים על היוונים והמתייוונים שניסו לדכא את הרוח היהודית ולכפות בכוח אתוס תרבותי זר על היהודים שחיו באותה תקופה בארץ ישראל, הסיבה השנייה היא נס פך השמן

חודש חשוון ומזל עקרב - יהדות במעלהנט

חודש חשוון ומזל עקרב

חלפו עברו החגים וחודש חשוון הגיע להתארח בחיינו. בתשרי השגרה המוכרת פינתה את מקומה להתעלות הנפש ולשמחה ומיד שבה לתפוס את מקומה בחשוון, שהוא החודש השמיני לפי הלוח העברי הקדום המתחיל מחודש ניסן. אורכו של חודש חשוון משתנה: בשנה "חסרה" (29 ימים)" בשנה "כסדרה" (30 ימים). מזל החודש הוא עקרב, המאופיין בקוטביות רגשית עזה

מתחילים מחדש - יהדות במעלהנט

מתחילים מחדש

כבר ומאז תקופות עבר לימדו המקובלים כי כל חג בלוח השנה העברי בא לסמל שלב אחר בהתפתחות הרוחנית של האדם, וראש השנה מסמל את ראשית התהליך. ההתפתחות הרוחנית של האדם היא תוצאה של תהייה, חיפוש ומחקר שהאדם מבצע בעצמו על עצמו, ומפתח את התכונות הנרכשות. בכך הוא זוכה לראות את המציאות מזווית אחרת ובאופן שונה לחלוטין - ברור, חד, בהיר, ומעל לכל, בעל משמעות וטעם לחיים