יום שלישי, 20 באפריל 2021, ח' אייר ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 02-5900070

מיסטיקה וקבלה במעלהנט

מיסטיקה וקבלה

לחיות איתך

ישנם רבים שמצליחים לחוות את הזוגיות שלהם בדרך מעוררת השראה: כבוד הדדי, חברות אמיצה, פתיחות, כנות ואהבה. לעומתם, ישנם כאלה שחושבים שזוגיות אמת דורשת מחויבות הדדית, התמדה והשקעה. לדעתי, ומניסיוני הרב כמטפל זוגי למעלה מעשרים שנים, גם אלה וגם אלה צודקים, ולאמיתו של דבר אין סתירה ביניהם אלא השלמה

פורסם בתאריך:


היהדות, כדת מחנכת, מלמדת כי מבין כל עקרונותיה היסודיים, לעיקרון השלום מקום של כבוד הממוקם גבוה בסולם הערכים, לצד החירות, הצדק והיושר, ובשל כך מהווה מושג מרכזי ועיקרי עליו מושתתת מורשת ישראל. בעולמה של תורה, המילה "שלום" לקוחה מהשורש ש.ל.ם, להורות על שלמות כוללת במובנים רבים. נפלא לגלות את גישת התורה העוסקת רבות בשלום ובדרכים להשיגו, ככתוב: "דרכיה דרכיי נועם וכל נתיבותיה שלום",  בתפילת העמידה נאמר: "עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו", "ה' יברך את עמו בשלום", בברכת הכוהנים: "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום", ואף התלמוד מסתיים במילה שלום. אך מעל לכל, הגמרא מציינת כי שלום הוא אחד משמות הקב"ה. בכלל זה מוצא לו מקום מיוחד העיקרון של "שלום בית". בכל מצב שבית הדין יכול להימנע מגט כריתות, הוא עושה כל שבידו כדי להשכין שלום בית בין גבר ואשה, שהרי בעולמה של הלכה: "כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות" (גיטין צ ע"ב). חכמת הקבלה מלמדת כי במובן הרחב, שלום איננו רק העדר מלחמה, אלא ביטוי למערכת יחסים סימטרית הנשענת על שיתוף פעולה פורה, דאגה הדדית למיצוי צרכים ולהשלמה של בן הזוג. אולם המציאות מוכיחה כי אחד מתוך שלושה זוגות בישראל מתגרש, וספק רב אם יתר הזוגות מצויים באושר ובהרמוניה, אך משיקולים אישיים, כמו: ילדים, ממון, רכוש וכדומה, אינם אוזרים די אומץ לקום ולהיפרד. כך שאחוז הזוגות המאושרים כמוהו כמחט בערמה של שחת. נקודה מעניינת למחשבה היא העובדה כי מרבית הזוגות נישאו מתוך ראיה ברורה כי בחרו נכונה את בן זוגם. ברם, מסתבר כי מועד קצר לאחר הנישואים, זוגות רבים חיים בתחושת החמצה ותסכול עד כדי בטחון בבחירתם השגויה, כך שאם הייתה ניתנת להם האפשרות להשיב את הגלגל לאחור, ספק רב אם היו נישאים לאותו אדם. האם כך נגזר עלינו לחיות, או שמא בידינו הדבר לשנות? לעניין שלום הבית מתייחסת הקבלה בכובד ראש וברצינות תהומית, ומקשרת אותו עם סוד ההשגחה העליונה, ככתוב: "איש ואשה זכו - שכינה בניהם, לא זכו - אש אוכלתם" (רמב"ן ב',ד"ה). אם נתבונן בנאמר, נראה דבר מופלא. האותיות י' באיש ו-ה' באישה מייצגות את שם הבורא, ובמקום בו הזוגיות הרמונית - שם נמצא הקב"ה ומשפיע שפע מחסדיו הרבים לטובת הזוג. אולם באם מתקיימת זוגיות דיסהרמונית, או אז מסתלקת לה השכינה מהזוג (האותיות י' ו- ה') ונותרות המילים אש ואש. על כך נאמר: "אש  אוכלתם". במשך הדורות לימדו חכמי הקבלה כי שלום הבית יקר מאוד, כמבואר בפרשת "סוטה"  העוסקת בהתערבות האלוהית כדי להשכין שלום בית בין איש לאשתו, ככתוב: "יימחה שמי על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו" (ויקרא רבה ט'). בפרשה זו אנו מוצאים שהקב"ה מוכן למחול על כבודו ולמחות את שמו הקדוש במים שתשתה אותם האישה למען טיהור שמה, כבודה ולהשבת השלום לתא המשפחתי. עצם המעשה הנאצל מעיד על גדולת הבורא הניצב לימין האישה כדי להוכיח את יושרה. נשאלת השאלה: האומנם ראוי לו לאדם למחות את שם בוראו במים על מנת להשכין שלום בביתו? דומה כי התשובה לכך היא כי אין לאדם לעשות מהלכים שונים לתועלתו האישית, העומדים בניגוד למצוות ה'. אולם כאן הקב"ה בכבודו מוכן למחות את שמו, דבר האסור בחומרה רבה במקרים אחרים, לו רק למען ובשם השלום. ואכן, פרשת סוטה מהווה שיעור מופתי אודות מעלת שלום הבית. מבין הקשיים הרבים המאתגרים כל זוגיות באשר היא, לשגרה משקל נכבד הגורם לשעמום ולקהות חושים במערכת היחסים. אמנם חשוב לציין שתהליך השגרה הינו תהליך טבעי, ולעתים אף מחויב המציאות, שהרי אין אפשרות ממשית להחזיק תדיר בפסגת הרגש וההתחדשות. אם כן, מדוע מצופה ממערכת היחסים בחיי הנישואין לחסינות בפני כוחה של שגרה? התשובה לשאלה היא שאותות אלה של שגרה אינם בהכרח סממנים לכישלון, הואיל ועם  חלוף הזמן יש לצפות בוודאי למועד זרימת הכוחות השוחקים את חיי הזוגיות. יחד עם זאת, ניתן לשמר את החיוניות והרגש למרות הכול – אם משקיעים מספיק רצון, זמן ומאמץ. תסכימו איתי בוודאי כי השכר הוא עצום וכי התוצאה המתקבלת מיחסים מתוקנים יש בה כדי לפתוח את הנשמה ולאפשר חיים שיש בהם טעם, סיפוק ומשמעות. הסיפוק המיוחל שאפשר להגיע אליו באהבה ובשותפות של חיי נישואים מוצלחים הוא משאת נפשם של רוב בני האדם. ברצוני לומר לכל אלה שיחסיהם מעורערים או במשבר קשה, פנו לטיפול זוגי ומצאו את דרך המלך המובילה לאהבה, אחווה, שלום ורעות.  

מוגש בברכה, יצחק אהרון,

איש קבלה וראש מרכז "חכמה"

כותב ומרצה סודות הקבלה

לקביעת תורים ולייעוץ 03-9220784

www.kabalah.co.il

תגובות