יום שישי, 07 במאי 2021, כ"ה אייר ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 02-5900070

מיסטיקה וקבלה במעלהנט

מיסטיקה וקבלה

התשמע קולי?

ימים אלו של התקרבות הבורא לישראל הם בבחינת הארת פנים. שערי שמים פתוחים, וכל המבקש להיטהר מסייעים לו באלול. מה יותר נכון כעת מאשר להתעורר רוחנית ולקרוא מזמורי תהילים המסוגלים לשפע, הגבהת המזל ומילוי הרצונות?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

יצחק אהרון

איש קבלה וראש מרכז "חכמה"

אלול הוא החודש המסיים את השנה בלוח העברי, ולכן במסורת היהודית הוא נחשב לחודש של חשבון נפש על השנה שעברה והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים הפותחים אותה. מכאן המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול. חז"ל נתנו סימן לימים נוראים המתחילים מחודש אלול וגומרים בהושענא רבא - הפסוק אריה שאג מי לא יירא: אריה ראשי תיבות: א'לול ר'אש השנה י'ום כיפור ה'ושענא רבא. סימן נוסף לחודש אלול הוא: א'ני ל'דודי ו'דודי לי – רמז לחודש המסוגל לישועות גדולות בתחום הזיווגים, וכן: ומל ה' אלוהיך אל'בבך ו'את ל'בב זרעך, להורות שהוא החודש האחרון בשנה לתקן מה שפגם וחטא בשגגה בשנה שעברה (של"ה דף רי"ג(.. 

ימים אלו של התקרבות הבורא לישראל הם בבחינת הארת פנים. שערי שמים פתוחים, וכל המבקש להיטהר מסייעים לו באלול, ומה יותר נכון כעת מאשר להתעורר רוחנית ולקרוא מזמורי תהילים המסוגלים לשפע, הגבהת המזל ומילוי הרצונות? כל זאת מכיוון שיש בכוחם של מזמורי תהלים להכניס בלב האדם אהבת ה' ויראת שמים. תחושת הרעב הנפשי במעט מזון רוחני הינה תופעה מדוברת שמתגלגלת בשנים האחרונות, ורבים מוצאים עצמם תוהים ולומדים את השיטה והדרך להרגשת מציאות האור העליון. כאמור, אחד המוטיבים הבולטים המיוחסים לעניין זה הוא קריאת מזמורי תהילים בכל יום, ובוודאי שבחודש אלול זה דבר עצום שמושך אור גדול ושפע רב על האדם. כידוע, ספר תהילים מיוחס לדוד המלך, ככתוב בתלמוד הבבלי: "דוד כתב ספר תהילים על ידי עשרה זקנים: על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, על ידי אברהם אבינו, על ידי משה, על ידי הימן, על ידי ידותון, על ידי אסף ועל ידי שלושת בני קורח" (מסכת בבא בתרא דף י"ד ע"ב). הוא הספר הראשון הפותח את חלק הכתובים בתנ"ך. הוא מורכב מ-150 מזמורים שונים (קיים מזמור נוסף - קנ"א שנמצא בין מגילות מדבר יהודה ושאינו נכלל בספר תהילים), שכל אחד מהם הוא יצירה עצמאית וסגורה בפני עצמה. 

לעומת זאת, חז"ל טענו שיש 147 מזמורים: "מאה ארבעים ושבעה מזמורים שכתוב בתהילים כנגד שנותיו של יעקב" (ירושלמי שבת טז'). ישנם הסוברים כי כנראה חז"ל ראו במזמורים א-ב , ט-י, קו'- קז' - מזמור אחד. על פי המסורת היו הלויים מזמרים פרקי תהילים בבית המקדש בזמן הקרבת קורבנות, ובמיסטיקה היהודית נהוג לייחס לתהילים סגולות רבות וכוח רוחני אדיר המסוגל לשמירה, להגנה ולעורר רחמי שמים. עדות לכך ניתן למצוא בקרב ציבור גדול של מאמינים הנוהגים לקרוא תהילים בשעת דחק וצרה, במקרה סכנה, על מיטת חולי ובכל עת שבה האדם חש נזקק לסיעתא דשמיא ולתחושת קרבה עם בוראו. 

את ספר תהילים נהוג לחלק כנגד חמישה חומשי תורה, ו-150 המזמורים שבו מחולקים באופן הבא: החלק הראשון כולל 41 מזמורים, השני כולל 31 מזמורים, השלישי והרביעי כוללים 17 מזמורים כל אחד, והחמישי 44 מזמורים. חלוקות נוספות של הספר הן לשבעת ימי השבוע ול-30 ימים, כל זאת על מנת לאפשר את קריאת הספר במהלך שבוע שלם או חודש תמים. את פרקי התהילים ניתן לקטלג לשלושה חלקים: אישיים (רועי לא אחסר), לאומיים (בצאת ישראל) ואמוניים דתיים (מלך הכבוד). 

חכמת הקבלה רואה בקריאת תהילים סגולה נפלאה לאין ערוך, ומייחסת לכל מזמור משמעות סגולית משל עצמו. בדברים הבאים אגיש את פרקי התהילים על פי גלגל המזלות, המועילים לכל מזל ולכל עניין. דעו כי חכמי הסוד לימדו כי הקורא בכוונה רבה את פרק התהילים המתייחס למזלו גורם להגבהת מזלו, משחרר עיכובים ומושך על עצמו שפע רב הן ברוחניות ובוודאי בגשמיות. קריאה יומית של פרק המזל שלכם בימי חודש אלול, שהם בבחינת הכנה והתחדשות לקראת השנה החדשה, מסוגלים להמתקת הדינים ולמילוי כל משאלות הלב. זכרו כי תהילים קוראים בשעות היום עד לשקיעת החמה. מי ייתן וכל משאלות לבכם תתגשמנה לטובה אכי"ר.

מוגש בברכה,

 יצחק אהרון,

איש קבלה וראש מרכז "חכמה" 

כותב ומרצה סודות הקבלה 

לקביעת תורים ולייעוץ 03-9220784 

www.kabalah.co.il

תגובות