יום שישי, 24 במאי 2019, י"ט אייר ה' תשע"ט
לפרסום חייגו: 02-5900070

קהילה במעלהנט

קהילה במעלה אדומים והסביבה

בזוית אישית / הרב מרדכי נגארי

שמירת הפה והדיבור

פורסם בתאריך:


ביום הפורים הבא עלינו לטובה ולשמחה, מצווים אנו במצוות משלוח מנות ומתנות לעניים. עלינו להרבות באהבה לבריות; למשפחה, לחברים, לשכנים וכו'.

ביטוי של אהבה לזולת נובע ממידת החסד!!!  חסד בממון (צדקה), חסד בגוף (עזרה לזולת, עזרה לזקן, זקנה או למעוברת בנשיאת סלים וכדומה), חסד במילים (עידוד במצוות ביקור חולים, ניחום אבלים, לימוד תורה לאיש ישראל) המוגדר בלשון הפסוק במזמור "אשת חייל מי ימצא" (ספר משלי) במילים: "ותורת חסד על לשונה". 

ההיפך מדיבור של חסד: פעמים שאדם משתמש בלשונו לרעה חלילה - קללה, ניבול פה, לשון הרע ורכילות, או אף "פתיחת פה לשטן". 

אין לאמר: יקרה לי כך וכך. אתה תיפול, תיזהר. אהיה חולה. אני לא אצא מהמצב הזה. ועוד שלל אמירות מסוכנות.

רק לאחרונה פורסמה בכתבה בעניין הפקקים בכביש אמירה של תושב: "אירוע בטחוני הוא רק עניין של זמן". רחמנא ליצלן - היו לא  תהיה!! 

אסור להוציא מילים כאלו מן הפה, ובודאי שלא לכותבם על דפי עיתון - לעיני כל העם. יש לדבר תמיד בלשון חיובית!!! ידוע שהרבי מלובביץ זי"ע לא היה מעיז להוציא את המילה "בית-חולים" מפיו, שהרי אתה קובע בפה ופותח פה לשטן שכל מי שבא לבניין זה הוא חולה חלילה. הרבי קרא לו "בית רפואה", ומאז שינו כל המקומות לקרוא לעצמם "מרכז רפואי". 

ההיפך מחסד של ממון - גזל!! אנשים או ילדים הגונבים את עגלות הסופרמרקטים לצורכי עצמם, או הגוזלים עצים מקבלן בניין לצורך מדורת ל"ג בעומר (מצווה  הבאה בעבירה) - זו עבירה חמורה. ברחבי העיר, ואפילו בכביש הביטחון הסובב את העיר, מתגלגלות להן עגלות לרוב - שבעלי העסקים אמנם התייאשו לאסוף בחזרה, אך העבירה נעשתה ויש צורך לכפר עליה.

ובזכות שמירת הפה ושמירת הרכוש של הזולת, שנזכה בע"ה לשמירה מיוחדת על עירנו. פורים שמח!

הרב מרדכי נגארי

רב העיר

 

תגובות