יום רביעי, 15 ביולי 2020, כ"ג תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 02-5900070

חינוך במעלהנט

חינוך

תעודת כבוד ממשרד החינוך

משרד החינוך פרסם את "התמונה החינוכית" של בתי הספר התיכוניים, ובה נתוני תוצאות מבחני הבגרות, העשייה הערכית בבתי הספר וההישגים הלימודיים | 96.5% מבוגרי מעלה אדומים מתגייסים לצה"ל, 85.4% מתלמידי העיר זכאים לבגרות ורק 0.2% נשירה | כשריאל: "זוהי תעודת כבוד ענקית לעיר, למערכת החינוך, להורים ולתלמידים המצוינים שלנו, שהם מקור רב לגאווה עבורנו"

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

משה זיגדון

משה זיגדון עורך ובעלים

בעיצומו של הקיץ, חודש מתחילת החופש הגדול וחודש לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ט, משרד החינוך מרחיב את השקיפות לציבור ומציג את "התמונה החינוכית" ותקציבי תשע"ז ברמה מחוזית, רשותית ובית ספרית.

השבוע פרסם המשרד את "התמונה החינוכית" המתייחסת לבתי הספר התיכוניים ברחבי הארץ והכוללת את העשייה של בתי הספר בתחום הערכים, ההישגים הלימודיים והצוותים החינוכיים. התמונה החינוכית כוללת 21 מדדים המחולקים לארבעה אשכולות: ערכים ואקלים חינוכי, למידה והישגים, התמדה ונשירה והצוות החינוכי. כמו-כן, כוללת התמונה מאפיינים נוספים, בהם: השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, מספר כיתות האתג"ר והמב"ר, שיעור תלמידי החינוך המיוחד ושיעור התלמידים העולים.

בנוסף, משרד החינוך פרסם כחלק מהתמונה החינוכית את נתוני הזכאות לבגרות לשנת הלימודים תשע"ז, כשלצדם פרמטרים נוספים כמו אחוז הנשירה, מחברות בחינה פסולות ועוד.

בניגוד לשנים עברו, הישגי בתי הספר משקפים גם מעורבות חברתית, נשירה ממוסדות חינוך, שמירה על טוהר בחינות, קירבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים ועוד. בעבר המדידה התייחסה לשיעור הזכאות לבגרות בלבד, מה שיצר רושם מוטעה שהזכאות לבגרות היא חזות הכל – בעוד שעשייה חינוכית, ערכית ומשמעותית חשובה לא פחות.

במעלה אדומים קיימים שבעה בתי ספר תיכוניים הנותנים מענים מגוונים בתחומים העיוניים והטכנולוגיים. מוסדות אלה מכילים גם כיתות מב"ר, אתגר וחינוך מיוחד, ולמרות זאת, התמונה החינוכית משקפת תבחינים המצביעים על מערכת איכותית ועל עליה משמעותית של 5% בזכאות לבגרות. סך הכל זכאים לבגרות במעלה אדומים 85.4% בוגרים, כאשר הממוצע הארצי מגיע ל-68.2%. ישנה עליה משמעותית באחוז התלמידים שניגשו לחמש יחידות אנגלית, עליה נוספת בחמש יחידות מתמטיקה ופיסיקה וכמובן, בתחומים הערכיים. אחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים ביותר ועומדים על 0.2% בלבד, כאשר הממוצע הארצי הוא 1.2%. גם לגבי התמדה, במעלה אדומים הנתון הוא 86% לעומת הממוצע הארצי העומד על 80% .

על פי התמונה החינוכית מעלה אדומים השיגה הישג משמעותי חסר תקדים עם 85.4% זכאים לבגרות. נתון מרשים מאוד נוסף הוא שיעור בוגרי המחזור שהתגייסו לשירות צבאי מתוך הלומדים ברשות, נתון של 95.6% בוגרים שהתגייסו לשירות צבאי, ו-1.4% בוגרי המחזור שהתנדבו לשירות אזרחי או לאומי מתוך הלומדים ברשות.

נתונים אלה מרשימים במיוחד נוכח העובדה שהממוצע הארצי של הזכאות לבגרות עומד על 68.2% בלבד, כאשר כאמור, מעלה אדומים נמצאת עם 85.4% זכאות, במקום גבוה בטבלה העוקף את הערים הגדולות. הפרמטר בדק מה אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת. בשנת הלימודים תשע"ז הוגדרה תעודת בגרות מצטיינת בשני אופנים: הראשון, כזו המכילה 30 יחידות לימוד, בהן 5 יחידות במתמטיקה ולפחות 4 יחידות באנגלית, כאשר ציונה המשוקלל עומד על לפחות 90. השני, לפחות 25 יחידות לימוד, שבהן חמש יחידות במתמטיקה וחמש יחידות באנגלית, כאשר ממוצע הציונים הכללי בה הוא לפחות 90, וכן הצטיינות בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית. ממוצע שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת בישראל בתשע"ז עמד על 7.5%.

ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, אומר כי "הנתונים הם תעודת כבוד ענקית לעיר שלנו, למערכת החינוך המצוינת שלנו, לצוותים החינוכיים, להורים ובעיקר, לתלמידים המצוינים שלנו, שהם מקור רב לגאווה עבורנו. נמשיך להוביל ולהצטיין בחינוך, נמשיך לפתח בקרב ילדינו מצוינות, העשרה והעצמה אישית, לצד ערכים של מעורבות, אחריות חברתית וקהילתית, מנהיגות ואהבת הארץ. התמונה החינוכית מעלה על נס את העשייה הערכית שלנו במעלה אדומים, אשר כוללת, בין היתר, מעורבות חברתית, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, התמדה ונשירה. כל אלה עומדים לצד העשייה הלימודית המרשימה. נמשיך להשקיע את מיטב המשאבים לקידום תלמידינו בתחום הערכי, ההישגי והחברתי ולהיות בחזית העשייה החינוכית בישראל".

כשריאל מוסיף כי "עם הנתונים האלה, עם המילים החמות וההוקרה של שר החינוך ומנהל המחוז ועם הזינוק שאנו עושים בכל שנה בכל מדדי החינוך - נפתח את שנת הלימודים הקרובה בגאווה ונאחל לכל תלמידי מעלה אדומים: שנת לימודים פורייה ומוצלחת, שנה של מצוינות והצטיינות, שנה של מימוש הפוטנציאל האישי, שנה של ערכים, הישגים והנאה".

תגובות