יום שלישי, 16 באוגוסט 2022, י"ט אב ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 02-5900070

חדשות במעלהנט

החדשות המקומיות

הוגדלו הקנסות לשורפי פסולת

בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים אושר בוועדת החוקה חוק ומשפט תיקון לצו סדר הדין הפלילי, כך שמעתה הבערת פסולת תהיה עבירת קנס • השאלה הגדולה איך קונסים את שורפי הפסולת בישובים הפלסטינאים מסביב?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

משה זיגדון

משה זיגדון עורך ובעלים

בעבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בראשות ח"כ גלעד קריב את תיקון צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), תש"ס-2000, והכללת עבירה של שריפת פסולת לפרטים בצו - כך שעם פרסום התיקון, תתאפשר אכיפתה כעבירת קנס. 

בדיון בכנסת השתתפו: מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן, מנהל המשטרה הירוקה של המשרד, יוסי בר, עו"ד נטע דרורי, ממונה ייעוץ וחקיקה במשרד וגורמי מקצוע נוספים.

לפי הצו, אדם יחיד אשר ייתפס שורף פסולת שלא במסגרת עסקו או משלח ידו ייקנס בסכום של 2,000 שקלים, ואילו תאגיד או עוסק מורשה ייקנס ב-12,000 שקלים. 

עם אישור התיקון לצו ופרסומו יינתן למפקחי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, לפקחי יחידת ינשו"ף המשותפת למשרד ולרשות הטבע והגנים למניעת שריפות פסולת, לשוטרים ולפקחים ברשויות אכיפה נוספות, כגון ברשויות מקומיות - כלי אכיפתי משמעותי. כלי זה מצטרף למגוון כלי האכיפה העומדים לרשות המשרד, הן המנהליים והן הפליליים שאותם מיישמים מפקחי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה במאבק הכולל של המשרד במלחמה בשריפות הפסולת הבלתי חוקיות.

בימים אלה של חודשי הקיץ, שבהם מתרחשת עלייה במספר השריפות של פסולת בשטחים פתוחים, המשרד מבצע פעילות אכיפה ממוקדת לנושא. על פי הערכות המשרד, רוב מפגעי העשן נוצרים משריפות קטנות בשטחים פתוחים ולא מאתרי פסולת מוסדרים. בשל מזג האוויר החם והיבש ישנה סכנה כי שריפה קטנה בשטח פתוח תתפתח לשריפה גדולה שתסכן את בריאותו ואת שלומו של הציבור. בשנים האחרונות, המוקדים העיקריים בהם פורצות שריפות בעונת הקיץ הם אזור צפון הנגב, אזור המשולש, וצפון הארץ.

במסגרת ההיערכות לעונת הקיץ, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן, הנחתה על הגברת הפיקוח והאכיפה לצורך מניעת שריפות וצמצומן בעונה הבוערת. כך, המשרד מתגבר בימים אלה את נוכחות גורמי הפיקוח בשטח, ולצורך כך גויסו יחד עם יחידת ינשו"ף המשותפת למשרד ולרשות הטבע והגנים צוותים מהמשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, מהמדור להגנת הסביבה של משטרת ישראל ויחידות נוספות ברשות הטבע והגנים.

הכוחות נפרסים באזורים המועדים לפורענות ולשריפות פיראטיות, במטרה לשפר את הטיפול והאכיפה בעבירות השריפות הן על ידי איגום משאבים וכוחות, והן על ידי הגברת הנוכחות בשטח שתביא בהכרח לצמצום זמן התגובה והטיפול במפגע בזמן אמת.

תגובות