יום שני, 24 בינואר 2022, כ"ב שבט ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 02-5900070

חדשות במעלהנט

החדשות המקומיות

תקציב העירייה יאושר בשבוע הבא

מועצת העיר תתכנס ביום שלישי הבא על מנת לאשר את הצעת התקציב לשנת 2022 • תקציב העירייה עומד על 347,220 מיליון שקלים, גדול ב-14,601 מיליון שקלים לעומת השנה שעברה • תקציב הפיתוח עומד על 25,701 מיליון שקלים • תקציב החינוך נשאר בראש סדר העדיפויות העירוני ועומד על 106,972 מיליון שקלים • יפרח: "מדובר בתקציב החברתי ביותר שהבאנו למועצה בשנים האחרונות" • כשריאל: "תקציב אחראי ושקול המביא עמו בשורות ומאפשר לנו לשמור על רמת שירותים גבוהה"

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

משה זיגדון

משה זיגדון עורך ובעלים

מועצת העיר תתכנס ביום שלישי הבא 18 בינואר כדי לאשר את תקציב העירייה לשנת 2022. חברי מועצת העיר יצביעו בעד התקציב שיביא ראש העיר, בני כשריאל, להצבעה, ובכך תקציב 2022 יצא לדרך. ישיבת התקציב היתה אמורה להיות בשבוע שעבר אך נדחתה לאחר שרש העיר, התגלה מאומת לקורונה.

על סדר יומה של מועצת העיר יעמדו להצבעה אישור התקציב הרגיל, אישור תקציב הפיתוח, אישור תקציב מבקר העירייה, אישור השתתפות בתקציב המועצה הדתית ואישור תקן כוח אדם.

קודם להכנת בסיס התקציב התקיימו פגישות עבודה רבות וממושכות  עם מנהלי אגפי העירייה השותפים לעשייה העירונית, על מנת לעמוד על הצרכים והדרישות המקצועיות.

על הכנת התקציב עבדו זמן רב: מנכ"ל העירייה, שמוליק חנוך, גזבר העירייה, גיאה ננדזה, סגן ומ"מ ראש העיר, גיא יפרח, המכהן כיו"ר ועדת הכספים, וראש העיר, בני כשריאל.

טרם ישיבת המועצה ועדת הכספים דנה ממושכות בכל פרטי התקציב ואישרה את הצעת התקציב על כל סעיפיו, כפי שיובא לאישור מועצת העיר.

תקציב העירייה עומד על 347,220 מיליון שקלים, גדול ב-14,601 מיליון שקלים לעומת השנה שעברה, גידול של 4.4%. תקציב הפיתוח שאושר העומד על סך של 25,701 מיליון שקלים, תקציב החינוך ממשיך להיות הגבוה ביותר ועומד על 106,972 מיליון שקלים. תקציב הרווחה מסתכם לכ-51,430 מיליון שקלים, המהווים 14.8% מתקציב העירייה.

בתקציב בשורות רבות, בהן: שמירה על רמת שירות טובה מאוד לתושב, בתחום החינוך, רווחה, תרבות.

סגן ומ"מ ראש העיר, גיא יפרח , יו"ר ועדת הכספים, אומר כי "הכנת התקציב הציבה בפנינו גם השנה אתגרים ומשימות לא פשוטות. זהו תקציב מאתגר, ועמלנו קשה נוכח הקשיים שעמדו לפתחנו, אך משרד הפנים זיהה אצלנו התנהלות כלכלית נכונה ומסודרת. התקציב מביא עמו בשורות חשובות, ומדובר בתקציב החברתי ביותר שהבאנו למועצה בשנים האחרונות".

ראש העיר, בני כשריאל, אומר כי "התקציב שיובא לאישור הוא תקציב טוב, שקול ואחראי, המציב בראש סדר העדיפויות העירוני את תחומי החינוך, התרבות והרווחה ונותן מענה מיטבי לכלל תושבי העיר בכל תחומי החיים ומבטא את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית שחלה בעיר בשנים האחרונות לצד הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה. התקציב מאפשר לנו להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה, תוך מתן דגש על שיפור מתמיד של מערכת החינוך, הרווחה , התרבות, והמשך שיפור איכות השירות לתושבים".  

תגובות