יום ראשון, 22 במאי 2022, כ"א אייר ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 02-5900070

חדשות במעלהנט

החדשות המקומיות

גם במעלה אדומים ישנם כאלה שמבריחים שב"חים לעיר: זהירות שב"חים

על רקע הפיגוע באלעד, שבו נרצחו שלושה אנשים, ולאחר שהתברר בחקירת המשטרה כי המפגעים היו שב"חים שנכנסו לעיר על ידי אחד הנרצחים, החלטנו לבדוק את התופעה כאן אצלנו במעלה אדומים • מנהל אגף הביטחון, נועם הרוש, מסביר מה ההבדל בין שוהה בלתי חוקי בישראל לבין כזה במעלה אדומים, מה היקף התופעה בעיר ובאזור התעשייה ומה הענישה לשוהה ולמי שהכניס אותו • שב"חים יכולים להיות מפגעים • בעלי היתרי כניסה לעבודה בעיר נבדקו על ידי רשויות האכיפה

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

משה זיגדון

משה זיגדון עורך ובעלים

על רקע הפיגוע באלעד שבו נרצחו שלושה אנשים ולאחר חשיפת המשטרה כי שני המפגעים היו שב"חים (שוהים בלתי חוקיים) שנכנסו לעיר על ידי אחד הנרצחים שהסיע אותם מלוד לאלעד מבלי שידע על תכניותיהם ומכיוון שעבדו במקום והיו מוכרים לו כפועלים, החלטנו לבדוק על התופעה פה אצלנו במעלה אדומים. 

חשוב מאוד לחדד את התקנות וההנחיות ולהזהיר את תושבי מעלה אדומים המכניסים לעיר פלסטינאים, שוהים בלתי חוקיים, בין אם זה בבגאז' של הרכב, בין אם בתוך המכונית שלהם, כשהפועלים מסתתרים כדי שהשומרים לא יבחינו בהם, ובין אם מדובר בכאלה שנכנסים בעצמם לעיר דרך הגדרות בשעות הבוקר המוקדמות. 

פנינו למנהל האגף לחירום וביטחון, נועם הרוש, על מנת ללמוד על התופעה בתוך מעלה אדומים וכדי לשמוע על תפיסות השוהים הבלתי חוקיים ועל העונשים הניתנים לאלו שמכניסים אותם לעיר.

יש הבדל בין שב"ח במעלה אדומים לשב"ח במדינת ישראל

ישראל, שוהה בלתי חוקי הוא מי שנמצא בתחומי המדינה בלא שיש בידיו היתר לכך. השימוש בו מתייחס בעיקר לפלסטינים תושבי יהודה והשומרון וחבל עזה. אלה אינם זקוקים לאשרות כניסה ולדרכונים בעת שהם נכנסים לישראל, אלא רק להיתרי כניסה המונפקים בידי מנהלת התיאום והקישור. בהיתרים אלה נקבעים לעיתים אזורים מסוימים המותרים לכניסה, ולעיתים נקבע בהם היתר לשהייה בכל תחומי המדינה. כמו כן, מצוינות בהם מטרות השהייה: תעסוקה, צרכים רפואיים, צרכים אישיים ועוד.

חשוב לציין שכלל היישובים באיו״ש, וביניהם העיר מעלה אדומים ואזור התעשייה מישור אדומים, מוגדרים כשטח צבאי סגור ומעוגנים בצו אלוף שאוסר על כניסה ליישובים ללא היתר רשמי ממנהלת התיאום והקישור. לפיכך, כל תושב שטחים ששוהה בשטחי העיר ואזור התעשייה ללא היתר מוגדר כאחד שעובר על עבירה של הפרת צו אלוף.

המושג שב״ח לא תקף מבחינה משפטית בשטחי יהודה ושומרון, המונח הנכון הינו הפרת צו אלוף, ולכן חוק שהייה שלא כדין תקף רק בישראל ולא בשטחי יהודה ושומרון. 

כנגזרת של כך קיים שוני בנושא האכיפה, הטיפול והענישה במפרי צו אלוף בין ישראל לאיו"ש".

מה הסמכויות של אגף הביטחון בנושא?

"כניסת עובדים לעיר מעוגנת בנוהל שנכתב על ידי מג״ב עוטף ירושלים, בו מפורטים כל התנאים והאישורים הנדרשים להעסקת עובד

הגורם המנפיק של היתר התעסוקה הינו המנהל האזרחי באיו״ש, ולמעשה קיימת הפרדה בין הגורם שמנפיק את ההיתר לבין הגורם הביטחוני שאחראי על הפצה ועדכון של נוהל הכנסת העובדים לעיר.

אגף הביטחון מוודא שכלל המאבטחים והמעסיקים עומדים בנוהל של העסקת העובדים, ולמעשה לא קיימות לו סמכויות ענישה בחוק אלא סמכויות אכיפה בלבד".

 כניסה דיגיטלית

"יחד עם זאת", ממשיך הרוש, "בשנים האחרונות ביצענו שינויים מרחיקי לכת בתחום ואף הגברנו את האכיפה והביקורת בעיר ובאזור התעשייה. ראשית, עברנו לשימוש במערכת דיגיטלית לזיהוי העובדים, ובכך פתרנו בעיה ארוכת שנים של זיופים או העברת רישיונות מאדם אחד לאחר. הזיהוי הינו חד-חד ערכי. הטמענו באגף הביטחון מערכת שבאמצעותה אנו מנהלים מעקב אחר מעסיקים ועובדים שמפרים את תנאי האישור. עובד שחרג מתנאי רישיון התעסוקה לא מורשה להיכנס שוב לעיר או לאזור התעשייה. המערכת קיימת רק במעלה אדומים".

מה היקף התופעה במעלה אדומים?

"במעלה אדומים לא מדובר בתופעה, אלא במקרים בודדים שבהם תושבים או מעסיקים שיתפו פעולה עם שב"חים שהגיעו לעבודה למרות שאין להם אישורים, זאת בכדי לחסוך בעלויות וללא כל הבנה שהם מסכנים את עצמם ומבצעים עבירה. רוב השב"חים נעצרים במחסומים או מזוהים במצלמות הפרוסות במעטפת של העיר ואזור התעשייה".

 67 שב"חים נתפסו מתחילת השנה

"מתחילת השנה נתפסו 67 שב"חים שנכנסו או ניסו להיכנס לאזור התעשייה, רובם נתפסו באמצעות מערכת מצלמות הפרוסה מסביב לאזור התעשייה.

22 שב"חים נתפסו בתוך העיר, כאשר ניסו להיכנס לעיר או בעת ביקורות בבתים פרטיים.

122 עובדים הפרו את תנאי רישיון התעסוקה ונמצאו עובדים במקומות שונים מהמותר".

כיום המעסיק חייב לאסוף את העובד מהכניסה לעיר?

"נכון. התופעה שכן הייתה קיימת בעיר היא תופעה של הסעה בשכר, אך גם תופעה זו נפתרה. כיום למעסיק קיימת האפשרות לבחור מיופה כוח מטעמו לטובת הסעת העובד מהכניסה לעיר אל מקום העבודה". באגף הביטחון ממליצים שלא להתקשר עם פלסטינאי המגדיר את עצמו כקבלן.

מה קורה באזור התעשייה?

"באזור התעשייה אכן הייתה התופעה של הכנסת שב"חים רחבת היקף וגדולה יותר, אך בשנה האחרונה היא נפתרה באופן מלא מכיוון שהצבנו מספר מערכות תצפית מתריעות בהיקף של אזור התעשייה. הפרויקט הוגדר כ'גדר וירטואלית', שהיא חלופית לגדר פיסית. למעשה, כמעט בכל יום אנו מקבלים התרעות מהמערכת ומצליחים למנוע כניסה של בלתי מורשים לאזור התעשייה". את פרויקט הגדר הוירטואלית הקימה חברת "מגל מערכות ביטחון בע"מ" מיהוד.

תן לנו דוגמאות לשב"חים שנתפסו בעיר?

"בשנה שעברה נתפסו שני שב"חים שקפצו מעל הגדר באזור הכניסה לעיר. החשודים אותרו על ידי מצלמות האבטחה במוקד העירוני, והם נתפסו מיד. ישנם מצבים בהם תושבים מכניסים שב"חים ללא אישור, ככל הנראה בתאי המטען של הרכבים שלהם. השב"חים אותרו בעת ביקורות שנעשות בבתים פרטיים ובאתרי הבנייה. הבעיה קיימת לרוב עם המעסיקים הפרטיים ולא עם הקבלנים או בעלי העסקים בעיר". 

האם מוגשת נגד מכניס שב"חים תלונה במשטרה?

"חיובי, לכל אירוע של תפיסת שב"ח מגיעה ניידת משטרה ומוגשת תלונה נגד מי שהכניס אותו. לאחרונה התחלנו להגיש תלונות גם כלפי המעסיקים והמסיעים על סיוע לעבירה. העבירות הקיימות בחוק הן לא רק על העסקה אלא גם על הסעה והלנה של שב״ח ביהודה ושומרון. החוק קובע שהסעה או העסקה של מפר צו אלוף הנה סיוע לעבירה". 

האם המשטרה מעמידה לדין את השב"חים ואת מי שהכניס אותם?

"הטיפול בעבירת שב״ח שייך למשטרת ישראל, וכאשר נתפס שב"ח מיד מוזמנת למקום האירוע ניידת משטרה. כיום מדיניות הענישה היא שעל העבירה הראשונה והשנייה אין עונש, אלא מתבצעת חקירת שטח, ורק בעבירה השלישית החשוד מובל לחקירה ומעצר בתחנה. 

גם בישראל כמעט ולא קיימת ענישה כלפי שב״ח ומדובר בענישה של מספר ימים קצר של שהייה במעצר. את המדיניות הזו מוביל בית המשפט בגלל מצוקת מקום בבתי הסוהר". 

 טרמינל בידוק  

"אנו כל הזמן פועלים כדי לשפר את התחום ולשכלל אותו. בימים אלו נבנה בינוי טרמינל בידוק ושירות חדשני באזור התעשייה, הכולל זיהוי ביומטרי מהיר באמצעות טכנולוגיה של זיהוי פנים. בשנת 2023 עתיד להיבנות מתקן דומה גם בכניסה לעיר". 

מדוע אין הסברה על כך שהכנסת שב"חים מהווה עבירה פלילית?

"תושבי העיר שמבקשים להעסיק עובדים פלסטינים ופונים לאגף הביטחון מקבלים הסברה והדרכה בעת הליך הוצאת האישור. כל מעסיק חדש נדרש לחתום על כתב התחייבות שהוא אכן מבין את הכללים והנהלים של העסקת העובדים.

בנוסף, מעת לעת מתפרסמות כתבות בנושא, כך היה גם באוקטובר 21, אז פורסמה כתבה בעיתון על מעצר של קבלן פלסטיני שנכנס לעיר ללא אישורים באמצעות רכב של תושב ישראלי. הקבלן נעצר והובל לחקירה באזיקים, וזה גורם להרתעה בקרב התושבים". 

אישורי עבודה מקוונים

"כאמור, בעלי העסקים והמעסיקים הקבועים מקבלים תדרוך פרטני בעת הוצאת האישור, ולאחרונה השקנו אתר אינטרנט שמאפשר להגיש בקשות להעסקת עובדים באמצעות טופס אינטרנטי מקוון. הבקשות נבחנות באגף ונשלחות למבקש הבקשה באמצעות קובץ דיגיטלי חתום".

ביקורות יזומות באתרי בנייה ושיפוצים

"תפיסת העבודה שלנו מבוססת על אמון ושיתוף פעולה עם המעסיקים הקבועים, מתוך הבנה שגם הם מעוניינים לשמור על בטחון התושבים. אנו נוקטים בגישה זו לצד ביקורות יזומות המתבצעות באופן קבוע  באתרי בנייה ובשיפוצים בבתים פרטיים.

האגף לחירום וביטחון מדגיש ומזהיר שהכנסת עובד לעיר ללא היתר הינה עבירה על החוק וכי נגד המסיע והמעסיק יוגשו תלונות במשטרה".

להכניס עובדים רק עם אישור

 

 מחזיק תיק הביטחון קורא למשטרה להפעיל יד קשה על מכניסי שב"חים וגם על השב"חים עצמם.

אבי רחמים, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הביטחון, אומר על תופעת השב"חים בעיר כי" אנו מחפשים טובת התושבים, ועלינו להגן על התושבים ולשמור על חייהם וביטחונם. ברגע שאדם ללא אישור קופץ מעל הגדר, יש לנו את האמצעים לעלות על זה ואנחנו מעכבים אותו ומזמינים משטרה שחוקרת אותו. 

גם אני נציג ציבור, תושב ואזרח ותיק משנת 82 בעיר, גידלתי ילדים ונכדים בעיר ויש לי אחריות ודאגה גדולה לתושבים. אנו פועלים כדי שתושבי העיר יחיו כאן חיי שגרה וכדי שנוכל לשלוח ברוגע לאת הילדים למסגרות ולצאת לעבודה.

אני מצפה שהמשטרה תקפיד גם כלפי המעסיק שמכניס ללא רישיון וגם לגבי הפועל עצמו. לנו יש מודיעין לביטחון מעולה, ותפקיד המשטרה להתמודד עם תופעות אלו. אני אומר תמיד - השגרה עליכם והביטחון עלינו. אנחנו זה הגוף המבצע, ומשטרה אמורה לשאת במלוא אחריות. אם משחררים שב"ח, זו אחריות שלהם.

אני פונה לתושבים שלא להכניס עובדים ללא אישור. כל 7000 העובדים במישור ובעיר מקבלים את כל התנאים והדאגה, כי כשיש פרנסה לשכנים שלנו הם פחות מתוסכלים ופחות מהווים סכנה עבורנו. 

אגף הביטחון שלנו הוא צמרת גנרלים, אנשים שעושים עבודה נפלאה. המוקד זה העיניים של מעלה אדומים, אך יש גם לתושבים אחריות להכניס פועלים רק עם אישור".

----------------------------------------------------

 

המשטרה: גם המעסיק וגם השוהה ייחקרו

במשטרה מסבירים כי באזור יהודה ושומרון ניתן להיכנס לערים רק עם אישורי עבודה • מי שנכנס לעיר באופן לא חוקי ייחקר יחד עם זה שהכניס אותו 

דלית מור

במשטרת מחוז ש"י מסבירים כי המינוח שוהים בלתי חוקים אינו תקף על כל גזרת יהודה ושומרון, אלא אך ורק בשטחי ישראל. הפלסטינים רשאים להתנייד בכל הכבישים ביהודה בשומרון באופן חופשי, גם בכבישים הגובלים לעיר מעלה אדומים. 

לגבי הכניסה לעיר מעלה אדומים, כמו בערים אריאל או ביתר עילית הממוקמות באזור יהודה ושומרון, פלסטינים רשאים להיכנס אך ורק כשיש בידם אישור לכך. לכן מתבצעת בדיקה בכל כניסות הערים ביהודה ושומרון לכל פלסטינאי המבקש להיכנס, כאשר כניסתו מותרת רק אם יש בידו אישור כניסה. במידה ואין לו כזה, חל עליו איסור להיכנס. 

על המשטרה והביטחון לוודא שאין מסתננים בעיר באופן בלתי חוקי, ובמידה ונתפס כזה, הוא ייחקר. במקביל ייבדק האם הוא נכנס בעזרת מעביד בעיר באופן לא חוקי, שגם הוא כמובן ייענש על כך. כפי שידוע לנו, הפלסטינאים שעובדים בעיר כולם בעלי אישור לכך.

תגובות